Wonen

Voor elke akte bij de aan- of verkoop van een huis zijn wij uw notaris in Aalsmeer
Maak een afspraak

Signum Notariaat, bij de aankoop en verkoop van uw woning

Of u nu voor het eerst een appartement koopt of op het punt staat uw ruime villa te verkopen, wij zijn er voor u. Met persoonlijk advies en duidelijke uitleg zodat u ook begrijpt wat er in de akte staat die u gaat ondertekenen. Maar ook met zorgvuldig onderzoek voorafgaand aan het opstellen van de verschillende aktes. Bij ons kunt u erop vertrouwen dat de aankoop of verkoop van een woning voor u ook echt goed geregeld is. Signum Notariaat, uw notaris in Aalsmeer.

Signum Notariaat - Notariskantoor in Aalsmeer - Wonen

Hypotheek en geldlening

Koopt u een huis, dan krijgt u waarschijnlijk ook te maken met een hypotheek en de daarbij behorende hypotheekakte. Deze akte moet door een notaris worden opgesteld en bevat onder meer het onderpand van de lening, meestal de aangekochte woning. Als u vastgoed koopt, bezoekt u de notaris: voor het passeren, ondertekenen, van de hypotheekakte en voor het passeren van de akte van levering, de eigendomsakte. De ondertekening gebeurt door de notaris, de koper(s) en verkoper(s) en eventuele tolken. Leent u juist geld aan derden zodat zij vastgoed kunnen aankopen, dan is het verstandig om de afspraken daarover vast te leggen in een overeenkomst van geldlening, in een notariële akte. Met dat laatste staat u sterker als de gemaakte afspraken over het terugbetalen van de geldlening, niet worden nagekomen. Voor zowel de hypotheekakte als advies en het opmaken van een akte bij een geldlening, kunt u altijd bij ons kantoor terecht.

Signum Notariaat - Wonen - Registergoederenrecht - Nieuw huis - Hypotheek

Koopcontract

Bij de koop of verkoop van vastgoed worden de gemaakte afspraken tussen koper en verkoper vastgelegd in een koopcontract. Dat zo’n contract goed en zorgvuldig wordt opgesteld is essentieel, want ook een ‘voorlopig koopcontract’ is al bindend. Het is dus belangrijk dat alle belangrijke zaken juist en compleet in het koopcontract gemeld worden. Dat betreft onder meer de overeengekomen koopsom en de datum van overdracht. Daarnaast kan het ook ontbindende voorwaarden bevatten, een waarborgsom, welke roerende en onroerende goederen tot de koop behoren en bezwarende bepalingen zoals het recht van overpad. Voor het opstellen van een koopcontract kunt u rekenen op de specialistische kennis en jarenlange ervaring van onze notaris. Hij adviseert u persoonlijk, zorgt voor een juist en compleet koopcontract en zal dit ook duidelijk toelichten zodat u weet wat voor u de gevolgen zijn. 

Levering

Net als de hypotheekakte wordt ook de akte van levering bij de koop van een woning door de notaris opgemaakt. Hierin is de eigendomsoverdracht van een woning vastgelegd. Deze akte bevat alle gemaakte afspraken uit de koopovereenkomst. Voordat de leveringsakte wordt opgesteld en de woning wordt overgedragen, heeft de notaris het nodige onderzoek gedaan naar onder meer het huis, eventuele bijzonderheden daarvan, de achtergrond van de koper en verkoper en de hypotheeksituatie. Via de derdengeldenrekening van de notaris worden de financiën rondom de levering geregeld. Na ondertekening van de leveringsakte door de koper en verkoper, wordt het via een afschrift ingeschreven bij het Kadaster. Op dat moment is de woning ook daadwerkelijk overgedragen en vervallen de eventuele ontbindende voorwaarden uit de koopovereenkomst.

Akte van verdeling

Gaat u uit elkaar en heeft u gezamenlijk een woning? Dan heeft u een akte van verdeling nodig. In deze akte wordt alles betreffende de woning en de hypotheek geregeld. Het kan zijn dat een van beide partners na de scheiding in de woning blijft wonen. In dat geval wordt met de akte van verdeling het huis en de hypotheek conform de gemaakte afspraken op naam gezet van degene die in het huis blijft. Omdat tot het moment dat de akte van verdeling is ondertekend en ingeschreven bij het Kadaster, beide partners aansprakelijk blijven voor de woning en hypotheek, raden wij aan om deze akte zo snel als mogelijk te laten opstellen. Gaat u uit elkaar en wordt de woning aan derden verkocht? Dan heeft u geen akte van verdeling nodig.

Signum Notariaat - Wonen - Registergoederenrecht - Nieuw huis - Eigendomsbewijs - Akte

Vragen of een afspraak?

Bij Signum Notariaat staan we voor u klaar, zowel bij de aankoop als verkoop van vastgoed. Wij zorgen ervoor dat elk document zorgvuldig en juist wordt opgesteld en dat u begrijpt wat dat voor u betekent. Wilt u hier meer over weten? Vraag het ons gerust.