Nalatenschap

Ook na een overlijden wordt het goed geregeld, door uw notaris in Aalsmeer
Maak een afspraak

Signum Notariaat, voor een zorgvuldige afwikkeling bij een nalatenschap

Na een overlijden komt er veel af op de erfgenamen. Het regelen van de nalatenschap kan heel complex zijn, zeker als er meerdere erfgenamen zijn, schulden bij de overledene of bijvoorbeeld vastgoed dat verkocht moet worden. Maar ook de erfbelasting kent veel haken en ogen. In alle gevallen moet de nalatenschap zorgvuldig geregeld worden, volgens wettelijke richtlijnen. Als notaris zijn wij er voor u om u hierin te ondersteunen, adviseren of het voor u te regelen. Signum Notariaat, uw notaris in Aalsmeer.

Signum Notariaat - Notariskantoor in Aalsmeer - Nalatenschap en Familierecht

Aangifte erfbelasting

Bent u de begunstigde van een erfenis? Dan kan het zijn dat u ook erfbelasting moet betalen. De hoogte daarvan is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de verwantschap tussen u en degene van wie u erft. Binnen acht maanden na overlijden moet u belastingaangifte doen. Is de erfenis binnen acht maanden nog niet verdeeld? Of is vastgoed uit de nalatenschap bijvoorbeeld nog niet verkocht? Dan is het mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen. U betaalt vanaf deze periode wel rente over de erfenis. Rondom de erfenis zijn veel praktische zaken te regelen, zoals bij het erven van een koophuis of als u volgens de wettelijke verdeling als partner erft. Regel dit goed en tijdig, dan is dat fiscaal en financieel voor u meestal veel gunstiger. Onze notaris kan u hier persoonlijk in adviseren.

Signum Notariaat - Boedelafwikkeling - Testament - Erfrecht

Boedelafwikkeling

Het administratief afwikkelen van de nalatenschap is onderdeel van de boedelafwikkeling. Hierbij hoort onder meer het overleg met alle erfgenamen en de verdeling van de nalatenschap. Dit is veel regelwerk dat meestal door één persoon wordt gedaan; een erfgenaam, een executeur of een gemachtigde. Degene die deze boedelafwikkeling op zich neemt, moet verslag afleggen aan de erfgenamen via onder meer vermogensoverzichten. Zodat duidelijk is wat het vermogen was op de dag van overlijden en welk vermogen uiteindelijk verdeeld wordt. Door onder meer uitvaartkosten, inkomstenbelasting, erfbelasting, verkoopopbrengsten en/of WOZ-waarden, zal er een verschil zijn in de hoogte van het vermogen gedurende de afwikkeling van de nalatenschap. Die boedelafwikkeling kunnen wij voor u verzorgen. Vraag het ons en we vertellen u er meer over.

Vereffening nalatenschap

Soms moet de nalatenschap worden vereffend. De afwikkeling gebeurt dan volgens een wettelijk vastgelegde procedure waarbij het vermogen van de overledene contant wordt gemaakt om schulden van die overledene te voldoen. De wijze waarop dit gebeurt, is wettelijk vastgelegd. Zo zijn de kosten van de uitvaart hoog-preferent en ontvangen erfgenamen alleen als er na aflossing van alle schulden nog vermogen overblijft. Dit moet correct gebeuren zodat de erfgenamen bij een tekort niet in hun eigen vermogen aangesproken kunnen worden. Een vereffening kan verplicht zijn, bijvoorbeeld als de erfenis beneficiair wordt aanvaard, als er meer schulden dan bezittingen zijn, bij ruzie tussen de erfgenamen of bij onvindbare erfgenamen. Ons kantoor heeft veel ervaring met het afwikkelen van nalatenschappen en de vereffening. Wij raden u aan om u hierin te laten adviseren. U kunt daarvoor altijd bij ons terecht.

Verklaring van erfrecht en verklaring van executele

Om als erfgenaam de zaken na een overlijden af te handelen, is vaak een verklaring van erfrecht nodig. Zoals voor bankzaken of bij de verkoop van een woning. Bent u de executeur bij de afwikkeling van een nalatenschap, dan heeft u daarvoor een verklaring van executele nodig. Beide verklaringen worden door een notaris opgesteld nadat het nodige onderzoek is gedaan. Zoals in het Centraal Testamentenregister, het curatele en andere openbare registers.

Ook worden erfgenamen benaderd of zij wel of niet erfgenaam willen zijn, wel of geen volmacht willen verlenen et cetera. Is er sprake van een recent testament, dan is zo’n verklaring vrij eenvoudig op te stellen. Is er geen testament of een testament van voor 2003, dan neemt het opstellen van deze verklaringen meer tijd in beslag. In elk geval kunt u voor een verklaring van erfrecht en een verklaring van executele terecht bij de mensen van ons notariskantoor.

Signum Notariaat - Notariskantoor in Aalsmeer - Passeerkamer kast detail

Vragen of een afspraak?

Bij Signum Notariaat staan we voor u klaar. Bent u betrokken bij een nalatenschap, dan kunt u rekenen op onze ervaring en de zorgvuldige aanpak door onze mensen. Voor advies en meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. We regelen het graag en goed voor u.