Ondernemen

Van start tot en met bedrijfsoverdracht zijn wij uw notaris in Aalsmeer
Maak een afspraak

Signum Notariaat, tijdens elke fase van uw bedrijf

Van start tot en met bedrijfsoverdracht, uw onderneming moet goed geregeld zijn. Voor u, uw compagnons, aandeelhouders, erfgenamen en alle anderen. Maar elke fase stelt andere eisen en biedt andere mogelijkheden. Dan zijn wij er voor u, om u in al die fases te adviseren en te begeleiden. Of dat nu bij de start is van een nieuwe onderneming, de overname van een bedrijf, wijzigingen in de onderneming of bij het (fiscaal aantrekkelijk) overdragen ervan. Dat doen wij zelf of in nauwe samenwerking met andere experts. Signum Notariaat, uw notaris in Aalsmeer.

Signum Notariaat - Ondernemen - Bedrijfsoverdracht - Fusie - Familiestatuut

Certificering en decertificering

Door aandelen in een besloten vennootschap te certificeren, wordt het recht op dividend losgekoppeld van de zeggenschap. Certificering kan om meerdere redenen aantrekkelijk zijn. Bijvoorbeeld als u anderen wilt laten investeren zonder de zeggenschap te verliezen. Of als u fiscaal aantrekkelijk uw bedrijf wilt overdragen aan de kinderen terwijl u nog wel de zeggenschap wilt behouden. Zijn de aandelen gecertificeerd maar moet dat teruggedraaid worden? Dan is decertificering mogelijk. In beide gevallen is het de notaris die dit voor u regelt. Wilt u dat ook? Vraag het ons, wij helpen u dit goed te regelen.

Signum Notariaat - Notariskantoor in Aalsmeer - Kastenwand - Passeerkamer - Ondernemen

Familiestatuut

Een familiestatuut kan handig zijn als meerdere familieleden belang hebben in één of meerdere ondernemingen. Dit statuut gaat verder dan een aandeelhoudersovereenkomst en schept duidelijkheid rondom bedrijfsopvolging en de mogelijkheden voor volgende generaties als zij het bedrijf willen voortzetten. In een familiestatuut staan onder andere de eisen aan kwaliteit en deskundigheid voor een familielid die tot het bestuur wil toetreden. Maar ook de benoeming van tijdelijke, deskundige bestuurders als familieleden te jong zijn of nog in opleiding. Op ons notariskantoor stellen wij familiestatuten op die voorzien in de wensen van uw onderneming en passen bij jullie situatie.

Inbreng

Het omzetten van uw onderneming zoals een eenmanszaak naar een bv, gaat via een inbreng. Dat kan met een activa-passivatransactie waarbij u een vergoeding ontvangt voor alle bezittingen en schulden die u overdraagt aan de nieuwe bv. Of de overdracht gebeurt via een ruisende of geruisloze inbreng. Bij deze laatste twee heeft u een notariële akte nodig. In alle gevallen zal u bij de notaris een bv moeten oprichten. Inbreng kan met en zonder fiscale afrekening en moet voldoen aan verschillende fiscale eisen. Het is daarom belangrijk dat u zich hierbij laat adviseren door een notaris en accountant die goed samenwerken. Wij verzorgen dit vaker en regelen het ook graag voor u.

Fusie

Een fusie tussen twee bedrijven of tussen een holding en een werkmaatschappij, is altijd complex en gaat gepaard met veel belangen en regelgeving. Wij hebben de ervaring in het begeleiden van een fusie vanuit het werkveld van de notaris en werken hiervoor nauw en goed samen met andere betrokkenen zoals een accountant en/of fiscalist. Gezamenlijk adviseren we u bij de fusie en begeleiden het waarbij we rekening houden met uw wensen en de fiscale eisen.

Signum Notariaat - Ondernemen - Fusie

Levering van aandelen

De overdracht van aandelen gebeurt via een notariële akte; de akte van levering van aandelen. De koper wordt pas eigenaar van de aandelen nadat zowel de verkoper, koper én de notaris die akte hebben ondertekend. Aan deze levering van aandelen kunnen eisen gesteld worden in de statuten van de vennootschap, in eventuele familiestatuten en door aandeelhoudersovereenkomsten. Zijn er verplichtingen verbonden aan de aandelen, dan is de koper daar direct aan gebonden zodra de akte door alle betrokkenen is ondertekend. De notaris ziet toe op een correcte en zorgvuldige overdracht bij de levering van aandelen en werkt daarna ook het aandeelhoudersregister bij en zo mogelijk ook het UBO-register. Ook hiervoor kunt u bij Signum Notariaat in Aalsmeer terecht.

Signum Notariaat - Ondernemen - Bedrijfsoverdracht - Fusie - Stempel

Oprichting

Voor de oprichting van een onderneming is slechts de handtekening van alle betrokkenen onder een contract nodig. Daarin staan de afspraken, verplichtingen en bevoegdheden vastgelegd. Door bij het opstellen van dit contract een notaris te betrekken, krijgt u advies en uitleg wat er precies in het contract wordt opgenomen. En wat dat voor u kan betekenen. Door hier vooraf goed naar te laten kijken en u daarover te laten informeren, bent u bewust van waar u voor tekent en verkleint u het risico op conflicten later over bijvoorbeeld financiële aansprakelijkheden. Als notaris staan wij ondernemers bij op elk moment, dus ook bij de oprichting. Wij adviseren u en uw zakelijke partners graag hierin.

Signum Notariaat - Ondernemen - Splitsing - Afsplitsing

Splitsing en afsplitsing

Het herstructureren van uw onderneming kan via een splitsing of afsplitsing. In beide gevallen wordt het vermogen verdeeld tussen een of meer nieuwe of bestaande rechtspersonen. Dit kan met een zuivere splitsing waarbij de splitsende rechtspersoon wordt opgeheven. Het vermogen moet dan worden gesplitst naar ten minste twee andere rechtspersonen. Blijft de splitsende rechtspersoon wel bestaan, dan is het een afsplitsing waarbij een deel of het gehele vermogen overgaat naar andere rechtspersonen. Zowel bij splitsing als bij afsplitsing zijn er eisen waaraan de partijen moeten voldoen, maar er gelden ook uitzonderingen. De notaris kan u hierin adviseren en begeleiden en verzorgt onder meer de notariële akte van splitsing.

Statutenwijziging

Er zijn talloze redenen om de statuten te wijzigen, maar er geldt wat ons betreft altijd één advies: neem voor de statutenwijziging eerst contact op met uw notaris! Dit geldt niet voor het wijzigen van de contactgegevens in de statuten, dit kan rechtstreeks met het handelsregister geregeld worden. Voor alle andere wijzigingen is een notariële akte vereist. Maar daarnaast is het vooral van belang dat de statutenwijziging conform de wet en de formele voorschriften van de huidige statuten uitgevoerd wordt. Gebeurt dat niet, dan is de statutenwijziging niet geldig. Als uw notaris zorgen we voor een correcte uitvoering van de wijziging. Vraag ons gerust hoe wij u hierin kunnen helpen.

Schenking via de BOR

Middels de BOR, de bedrijfsopvolgingsregeling, kunt u uw onderneming op een fiscaal-aantrekkelijke manier overdragen aan uw kinderen of opvolgers. Dit kan bij overlijden maar het is ook mogelijk om dit al tijdens leven te doen via een schenking. De wet voorziet in een vrijstelling van het ondernemingsvermogen. Voor het resterende deel waarover wel erf- of schenkbelasting moet worden betaald, kan uitstel van betaling worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Om van de BOR gebruik te mogen maken, moet uw situatie wel aan enkele eisen voldoen. Onze notaris vertelt u graag of dit ook voor u geldt of wat u moet doen of voorbereiden om hieraan in de komende jaren te kunnen voldoen.

Vragen of een afspraak?

Bij Signum Notariaat kunt u op ons rekenen, in elke fase van het ondernemerschap. Met veel ervaring en een betrouwbaar netwerk begeleiden en adviseren wij ondernemers. Wilt u weten of we ook iets voor u kunnen betekenen? Vraag het ons en we praten graag persoonlijk verder.