Vastgoed

Alles voor particulier en zakelijk vastgoed goed geregeld, door uw notaris in Aalsmeer
Maak een afspraak

Signum Notariaat, voor alles inzake uw vastgoed

Bij de aan- of verkoop van vastgoed komt meer kijken dan alleen de hypotheek. Erfpacht, opstal of verjaring. Maar ook het splitsen van appartementsrechten. Stuk voor stuk essentiële details die goed geregeld moeten zijn of goed uitgezocht moeten worden als er onduidelijkheid over bestaat. Wij doen dat voor u, zodat u zeker weet dat uw vastgoed ook goed geregeld is. Signum Notariaat, uw notaris in Aalsmeer.

Signum Notariaat - Notariskantoor in Aalsmeer - Vastgoed

Erfdienstbaarheden

Erfdienstbaarheden zijn rechten om gebruik te maken van een stuk grond of onroerend goed dat niet uw eigendom is. Zoals het recht van overpad. Rust er op uw perceel een erfdienstbaarheid, dan heeft u het dienende erf wat betekent dat een ander daarvan gebruik mag maken. Bij de aan- of verkoop van vastgoed is het belangrijk dat dergelijke erfdienstbaarheden bekend zijn en correct worden weergegeven in de koopovereenkomst of leveringsakte.

Een erfdienstbaarheid kan ook ontstaan door vestiging of verjaring. In het geval van vestiging moet de eigenaar van het perceel waarop de erfdienstbaarheid rust, dit notarieel laten vastleggen. Voor advies en het laten vastleggen van een erfdienstbaarheid kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor.

Signum Notariaat - Vastgoed - Woning - Huis - Particulier

Erfpacht

Bij de aankoop van een woning kan het zijn dat de grond het eigendom blijft van een ander. U krijgt dan het gebruiksrecht, het bekende erfpachtrecht. Hiervoor betaalt u als vergoeding een canon en bent u gebonden aan de geldende erfpachtvoorwaarden. Bij de verkoop van een woning met erfpacht is het verplicht om dit duidelijk te vermelden. Ook wordt in de akte van levering, opgemaakt door de notaris, vermeld of het de overdracht van een erfpachtrecht betreft. Eventuele algemene erfpachtvoorwaarden worden ook in een notariële akte vermeld. Rust er erfpacht op uw vastgoed of op het vastgoed dat u overweegt aan te kopen? Dan kunt u altijd bij ons notariskantoor terecht voor persoonlijk advies en antwoord op al uw vragen.

Opstalrecht

Met het opstalrecht mag iemand op, in of boven een onroerende zaak van een ander iets bouwen of beplanten. Zo’n opstalrecht is meestal overdraagbaar en kan met een hypotheek belast worden. Voor het vestigen van een opstalrecht is een notariële akte vereist die vervolgens in een openbaar register wordt ingeschreven. In die akte staan de afspraken tussen de opstaller en de grondeigenaar vermeld. De duur van het opstalrecht wordt tussen beide partijen bepaald. Dit kan eeuwigdurend zijn. Voor een opstalrecht wordt meestal een vergoeding berekend, een canon. Wie een opstalrecht verwerft, moet daarover overdrachtsbelasting betalen. Heeft u te maken met een opstalrecht en wenst u daarin geadviseerd te worden? De mensen van onze notarispraktijk staan voor u klaar.

Signum Notariaat - Vastgoed - Zakelijk Vastgoed

Splitsing appartementsrechten

Met het splitsen van vastgoed heeft u meer mogelijkheden om het object te verhuren of te verkopen. Maar daarvoor moeten de rechten wel zorgvuldig en conform de wettelijke en/of lokale eisen, gesplitst worden. Allereerst zal er een splitsingstekening opgesteld moeten worden waarna vervolgens de splitsing van de appartementen in een notariële akte vastgelegd wordt. 

In de splitsingsakte wordt onder meer geregeld wie voor welk deel eigenaar of huurder wordt en wat dit betekent in het aantal stemmen dat elk kan uitbrengen tijdens de vergadering van eigenaren. Maar ook het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, bijdrage aan gemeenschappelijke kosten en eventuele opties tot uitbouw komen hierin aan bod. Voor advies over het splitsen van vastgoed en het laten opstellen van een splitsingsakte kunt u altijd bij ons terecht.

Signum Notariaat - Vastgoed - Splitsing - Kadaster - Verjaring - Splitsingsakte

Verjaring

Klopt de tekening van het kadaster niet met de situatie ter plaatse? Dan kan er sprake zijn van verjaring. De vraag is dan wie de eigenaar van een bepaald stuk grond is. Heeft u last van verjaring? Dan staan wij bij Signum Notariaat voor u klaar. Hier hebben we al veel inwoners van Aalsmeer en omgeving geholpen bij discussies over de geldende perceelgrens. Dit kan zowel om grond gaan tussen twee bewoners als om gemeentegrond dat door bewoners inmiddels als eigendom wordt beschouwd. Voor vragen, advies en hulp bij verjaringszaken van percelen in Aalsmeer en omstreken, kunt u rekenen op de ervaring van onze mensen. Wij zijn er om ook u hierin te helpen.

Vragen of een afspraak?

Voor al uw vragen inzake vastgoedrecht kunt u bij Signum Notariaat terecht. Of het nu particulier of zakelijk vastgoed betreft, wij helpen u met persoonlijk advies en een zorgvuldige aanpak. Wilt u uw vraag met ons bespreken of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? We horen graag van u.