Verdeling

Wanneer u uit elkaar gaat na een gestrand huwelijk of bij het verbreken van een andere samenlevingsvorm wil men doorgaans ook financieel een punt achter de relatie zetten. Hiertoe dienen goederen die gemeenschappelijk zijn onder de voormalige partners te worden verdeeld. De meeste bezittingen kan men zelf verdelen volgens het principe "cd van jou, cd van mij".

Wanneer u echter in het bezit bent van bijvoorbeeld een gemeenschappelijk onroerend goed is volgens de wet de tussenkomst van de notaris vereist. Wanneer u uw hypotheekverstrekker in dat geval namelijk benadert om uw ex-partner uit te kopen, zult u gewezen worden op het belang van een zogeheten akte van verdeling.

In principe gelden voor het opstellen van een akte van verdeling dezelfde formaliteiten als wanneer u een onroerend goed aankoopt, met dat verschil dat een verdelingsakte meer werkzaamheden met zich meebrengt voor de notaris. De akte van verdeling is een notariële akte, waarbij de eigendomsrechten worden gecontroleerd en vervolgens wordt in de akte beschreven aan wie de woning wordt toebedeeld. Vervolgens wordt die akte ingeschreven in het kadaster waar dan de wijziging wordt toegepast.

Wanneer een huwelijk wordt ontbonden is doorgaans een van bijkomstigheden de gang naar een advocaat die een echtscheidingsconvenant opstelt, waarin onderlinge afspraken van allerlei aard worden vastgelegd.

De afspraken die bij notariële akte dienen te geschieden zijn onder andere de levering (verdeling) van onroerend goed of de levering van aandelen in het geval er sprake is van een vennootschap bij één van de partijen.

Een convenant is dan dus niet voldoende om de eigendom over te dragen.

Wanneer u samenwonend was en de woning heeft aangekocht op beide namen, dient ook door de notaris een akte van verdeling opgemaakt te worden.

Uiteraard is er nog de optie dat geen van beide partners de woning kan of wil behouden. In dat geval kunt u direct overgaan tot verkoop van de woning, zonder deze eerst aan één van beiden toe te delen.

In de meeste gevallen is de woning is belast met een hypotheekschuld.

Indien gewenst kan de verkrijger van de woning de hypotheek laten doorlopen nadat de woning is verdeeld. De hypotheekverstrekker zal dan een verklaring moeten afgeven waaruit blijkt dat de bank de ex-partner die de woning verlaat niet meer aangesproken zal worden op grond van de hypotheekschuld. In dat geval  dient u een verklaring van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid aan te vragen, waarvoor het concept van de akte van verdeling benodigd is.

Indien de verkrijgende partner een geheel nieuwe hypotheek afsluit is deze een verklaring uiteraard niet nodig.