Coöperatie

Een coöperatie is een speciale vereniging die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Ze behartigt bepaalde gezamenlijke zakelijke belangen van haar leden, zoals inkoop of reclame. Denk bijvoorbeeld aan een coöperatie van agrariërs die voor gezamenlijk gebruik landbouwmachines aanschaffen. De coöperatie wordt tegenwoordig ook voor veel andere initiatieven gebruikt, zoals bijvoorbeeld voor zzp’ers die zich verenigen met het oog op aanbestedingsregels of coöperaties voor (burger)investeringen in bijvoorbeeld windmolenparken of andere vormen van duurzame energie.
De coöperatie is van de leden en voor de leden, met als doel het behalen van economisch voordeel. Dit hoeft niet alleen het behalen van winst te zijn, maar kan ook bestaan uit het besparen van kosten of het behalen van een ander voordeel zoals de mogelijkheid tot het opwekken van duurzame energie.

Financiële aansprakelijkheid

De coöperatie is een rechtspersoon en dus zelf aansprakelijk voor haar handelingen. Net als bij de bv en de nv geldt dat de leden aansprakelijk zijn tot het bedrag van hun inleg. Er kunnen bij de coöperatie ook afspraken gemaakt worden waarbij een eventueel verlies of een aansprakelijkheid wel voor een deel door de leden worden gedragen.

Oprichting

Een coöperatie moet worden opgericht door minimaal twee personen en wordt ingeschreven in het Handelsregister. Notariële tussenkomst is verplicht. De notaris legt de statuten van de coöperatie vast in een oprichtingsakte.