fotofotofoto

Testament

In een testament legt u vast wat er met uw nalatenschap moet gebeuren na uw overlijden. Een testament moet bij een notaris worden opgemaakt. Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan in principe een testament maken. U kunt uw testament via ons laten opstellen of wijzigen.

Volgens de wet zijn de naaste familieleden de erfgenamen. Indien er een echtgenoot of geregistreerd partner is, dan wordt deze (tezamen met de kinderen) als eerste aangewezen als erfgenaam. Het huidige erfrecht bepaalt dat de kinderen hun erfdeel tijdens het leven van de langstlevende echtgenoot (of geregistreerd partner) in beginsel niet kunnen opeisen.

Onder de huidige wetgeving bestaan ruime mogelijkheden om af te wijken van de wettelijke regels. Zo kunt u in afwijking van de wet andere erfgenamen benoemen en kunt u specifieke regels treffen voor de wijze waarop de nalatenschap moet worden afgewikkeld. Vaak zullen in een testament ook regelingen worden opgenomen om de erfbelasting te beperken. Voor een goede estate planning is een zorgvuldig geschreven testament van groot belang.