Schenking

Door het doen van schenkingen kunt u tijdens uw leven vermogen overhevelen en belasting besparen. Door slim te schenken bespaart u uw erfgenamen straks erfbelasting en betaalt u nu geen (of zo weinig mogelijk) schenkbelasting. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Schenkbelasting

Doet of krijgt u een schenking? Dan kunt u te maken krijgen met de schenkbelasting. De ontvanger moet schenkbelasting betalen, tenzij een vrijstelling geldt. Hoe hoog die vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de ontvanger. Als u meer schenkt dan de vrijstelling, moet de ontvanger schenkbelasting betalen.De vrijstellingen en tarieven voor schenkbelasting worden ieder jaar door het Ministerie van Financiën vrijgegeven.

Tarieven in 2013 

 Belaste verkrijging Partner en kinderen Kleinkinderen Overig
€  0 - 118.254,00 10% 18% 30%
€  118254,00 en hoger 20% 36% 40%

Vrijstellingen in 2013

Kind (per jaar) € 5.141,00
Kind (eenmalige verhoging voor kind i.v.m. leeftijd) € 24.676,00
Kind (extra verhoging i.v.m. eigen woning/studie) € 51.407,00
Kind (overgangsregel eigen woning) € 26.732,00
Overige verkrijger (per jaar) € 2.057,00

Tarieven in 2014

 Belaste verkrijging Partner en kinderen Kleinkinderen Overig
€  0 - 117.214,00 10% 18% 30%
€  117.214,00 en hoger 20% 36% 40%

Vrijstellingen in 2014

Kind (per jaar) € 5.229,00
Kind (eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar) € 25.096,00
Kind (extra verhoging i.v.m. eigen woning/studie) € 52.281,00
Elke verkrijger (extra verhoging aankoop eigen woning, verbouwing of verbetering van eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld) € 100.000,00
Overige verkrijger (per jaar) € 2.092,00
Vrijstelling voor ondernemingsvermogen tot €1.045.611,00

Tarieven in 2015

 Belaste verkrijging Partner en kinderen Kleinkinderen Overig
€  0 - 121.296,00 10% 18% 30%
€  121.296,00 en hoger 20% 36% 40%

Vrijstellingen 2015

Kind (per jaar) € 5.277,00
Kind (eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar) € 25.322,00
Kind (extra verhoging i.v.m. eigen woning/studie) € 52.752,00
Overgangsregel voor eigen woning € 27.432,00
Overige verkrijger (per jaar) € 2.111,00
Vrijstelling voor ondernemingsvermogen tot €1.055.022,00

Waarde

Hoeveel schenkbelasting u moet betalen, hangt af van de waarde van de schenking. Voor het vaststellen van die waarde gelden een aantal regels. Bij woningen geldt bijvoorbeeld de WOZ-waarde die staat op de WOZ-beschikking van het jaar van schenken. Bij overige onroerende zaken en roerende zaken gaat de Belastingdienst uit van de waarde in het economisch verkeer op het moment van schenken. Bij effecten wordt aangesloten bij de waarde van de slotkoers op de dag voor schenken.