fotofotofoto

Aangifte belasting

Bent u erfgenaam? Dan moet u misschien erfbelasting betalen. Als de Belastingdienst verwacht dat u erfbelasting moet betalen, ontvangt u of een van de andere erfgenamen een aangifteformulier.

Wie moet er aangifte doen?

Is er een executeur aangewezen in het testament? Dan moet deze executeur aangifte erfbelasting doen voor alle erfgenamen. Is er geen executeur? Dan moeten de erfgenamen aangifte doen. Erfgenamen zijn personen of instellingen die als gevolg van het overlijden iets krijgen uit de erfenis van de overledene. Hiermee bedoelen we ook personen of instellingen die een legaat krijgen.

Een erfgenaam kan voor zichzelf aangifte doen. Ook is het mogelijk dat sommige erfgenamen samen aangifte doen en andere erfgenamen alleen voor zichzelf. De erfgenamen kunnen ook iemand aanwijzen om aangifte te doen voor alle erfgenamen. Deze persoon hoeft zelf geen erfgenaam te zijn. U kunt bijvoorbeeld ons kantoor de opdracht geven de aangifte voor u te verzorgen. 

Signum Notariaat is met haar 'estate planner' specialist in het doen van aangifte voor erfbelasting. Signum Notariaat geeft u een kwalitatief gedegen advies en regelt graag uw aangifte.

Aangifte termijn

Let bij de aangifte erfbelasting goed op dat het aangifteformulier tijdig terug is bij de Belastingdienst. Indien het formulier niet op tijd terug is, schat de Belastingdienst zelf hoeveel erfbelasting de erfgenamen moeten betalen. De Belastingdienst stuurt dan een aanslag voor het bedrag dat zij hebben geschat. De kans bestaat dat u dan ook een boete moet betalen. 

Lukt het u niet om het aangifteformulier op tijd terug te sturen? Dan kunnen wij uitstel voor u aanvragen bij de Belastingdienst.

Hebt u vragen of wilt u informatie? Bel of mail Signum Notariaat voor een afspraak.